मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेही प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले नीतिगत, कानुनी एवम् कार्यप्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार र नागरिक सामु प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा टीआई नेपालले हालै विभिन्न चारवटा अध्ययन सम्पन्न गरी प्रकाशन गरेको छ । ती चार अध्यन प्रतिवेदन यस प्रकार छन् ः
रिसर्च अन प्रोजेक्ट कस्ट (परियोजना लागत) सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले नेपालको पूर्वाधार विकास परियोजनाका नीतिगत पक्ष, परियोजनाको ढाँचा र क्रियान्वयनगत आचरणले पार्ने असरबारे विश्लेषण गरेको छ ।
स्टडी अन मेनेजमेन्ट अफ फन्डस बाई लोकल गभर्नमेन्ट बर्डिज (स्थानीय निकायमा कोषको व्यवस्थापन ) सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले स्थानीय निकायमा योजना तर्जूमा र कार्यान्वयन, सुशासनका आधारभूत अवयवहरुः नागरिक बडापत्र, सूचनाको अधिकार, आचारसंहिता र लेखापरीक्षण लगायत पारदर्शिता र जवाफदेही बारे प्रकाश पारेको छ ।
त्यस्तै, म्यापिङ अफ एन्टी करप्सन एन्ड ओभरसाइट एजेन्सिज एन्ड रिलेभेन्ट लज (भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील निकाय र सम्बद्ध कानुन) सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील राज्यका विभिन्न निकाय र तिनले सम्पादन गर्ने कार्य सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको प्रयुक्तताको विवेचना गरेको छ ।
ए स्टडी अन कोड्स अफ कन्डक्ट (आचारसंहिता) सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले जवाफदेही, सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा आचारसंहिता, यसका विभिन्न आयाम र त्यसको प्रयुक्तता विश्लेषण गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनको एक एक प्रति यसै पत्रसाथ संलग्न गरेका छौं ।
उपरोक्त अध्ययनले केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेका छन् । यसका केही बुँदाहरु अध्ययन प्रयोजनका लागि यसैसाथ संलग्न गरेका छौँ ।
प्रस्तुत अध्ययनको छापा प्रति एक एक थान नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्ष श्री खिलराज रेग्मीज्यूलाई उपलब्ध गराइसकिएको हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरु ग्रहण गरी नेपाल सरकारबाट सुधारका कार्यहरु प्रारम्भ हुने विश्वास पनि टीआई नेपालले राखेको छ ।

 

भरतबहादुर थापा
महासचिव