च. नं. ५१ /०७८/०७९
२०७८/०५/१४
श्री कार्यसमिति सदस्यज्यू,
श्री मानार्थ सदस्यज्यू,
श्री सदस्यज्यू,
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल
बिषय :  २६ औं वार्षिक साधारणसभाको आमन्त्रण सम्बन्धमा ।
महोदय,
कार्यसमितिको २७० औं बैठकको निर्णय बमोजिम यस संस्थाको २६ औं वार्षिक साधारण सभा यही २०७८ असोज ४ गते, सोमवार, (तदनुसार 20th September 2021) का दिन दिउसो १.०० (एक) बजे माइक्रोसफ्ट टिम्स (Microsoft Teams) मार्फत अनलाईन निम्न कार्यसूचीउपर छलफल र निर्णय गर्न आयोजना गरिने भएकोले यहाँको उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछौं । माइक्रोसफ्ट टिम्सको लिकं साधारणसभा अघि उपलब्ध गराइने छ ।
सभाको कार्यसूची :
१. २५ औं वार्षिक साधारणसभाको निर्णय (संग्लग्न)को जानकारी ।
२. महासचिवद्वारा संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ (संग्लग्न) को प्रस्तुति र सो को स्वीकृति ।
३. कोषाध्यक्षद्वारा संस्थाको आर्थिक तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७/०७८ (संग्लग्न) को प्रस्तुति र सो को स्वीकृति ।
४. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षकको नियुक्ति ।
स–धन्यवाद,
मुकुन्द बहादुर प्रधान
महासचिव