Newsletter

प्रेश वक्तव्य – 2019 Corruption Perception Index -CPI

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस* (डिसेम्बर ९) का सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालको वक्तव्य

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस* (डिसेम्बर ९) का सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालको वक्तव्य २०८० मंसिर २२ मुलुकमा निरन्तर बढ्दै गएको...

Feedback
Feedback
Welcome to our new website. Please tell us how would you rate your experience?
Do you have any comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!